Hej! Alla medlemmar och skoter förare  

 

Fritids & skoterföreningen Nord har ett uppdrag av Gällivare Kommun att sköta driften på skoterlederna som går till Malmberget-Linaälv, Gällivare-Porjus/Allavare samt Gällivare-Vuottas.

Gällivare Kommun är ju huvudansvarig och för skoterlederna och FsF Nord har kontinuerlig dialog med kommunen om ledsystemets säkerhet och framkomlighet. Det är så att säga en ömsesidig dialog där vi gemensamt gör bedömningen att leder och isöverfarter är säkra och framkomliga och ger signaler om att ledsystemen är klara. Man ser på kummunens hemsida under vinteraktiviteter vilka leder som är öppna/stängda.


Allt tar sin tid när det är 20 mil led som ska bearbetas

Sen får ni inte glömma att allt som görs på klubben ÄR IDEELLT ARBETE .

Fritids & skoterföreningen Nord

Lokalen

Vi hyr ej ut lokalen

 

 

 

 

 

 


Kontaktuppgifter:
Besöksadress
Sandviksvägen 11
Postadress
Box 291
982 22 Gällivare

Ordförande: Peter Reinfors 072-2037295

E-mail    fsfnord@telia.com