Hej Medlemmar
Till Årsmötet April - Maj 2018 som kommer hade vi behövt ha lite hjälp av er att hitta någon som vill ta på sig en utmaning i Föreningen. Och som vill ta på sig en ledig plats i styrelsen som sekreterare.
Om ni hittar någon som ni känner och vill då kan ni ta kontakt med föreningen på.
E-post fsfnord@telia.com
Eller 070-66 94 609 Sven-Åke Matiasson

Med vänlig hälsning Styrelsen

Ny skoterledsdragning Gällivare

Till stor glädje för skoterburna medborgare och för Gällivare kommun som en attraktiv vinterort har markägare tillsammans med kommunen tagit fram en ny skoterledssträckning, som förbinder de östra och västra delarna av Gällivare. Detta skapar bättre förutsättningar att ta sig ut med skoter och ger även möjlighet att införskaffa driv- och livsmedel.

Den nya sträckningen är tillgänglig under en försöksperiod som sträcker sig mellan 2018-02-01-2018-04-30

  • Lederna har en hastighetsbegränsning på 30 km/h
  • Skoterkörningen tillåts mellan kl.07:00-20:00
  • Lederna kommer att vara skyltade enligt gällande regelverk
  • Mätning av trafikintensiteten kommer att ske i syfte att få fram statistik överanvändning
  • Efter försöksperioden kommer en utvärdering att ske.

Vi uppmanar alla skoterförare att följa de hastighetsbegränsningar och tider som gäller samt att visa största respekt och omtanke för övriga trafikanter, boende samt djurliv inom området. Resultatet av utvärderingen kommer att ha stor betydelse för om skoterleden ska finnas kvar i framtiden. 

FsF Nord / Styrelsen

Klicka här för större karta

Kör förståndigt!

 Öppnande av Skoterlederna & Stängning

Fritids & Skoterföreningen Nord har ett uppdrag av Gällivare Kommun att sköta driften på skoterlederna i närområdet/tätort.Gällivare Kommun är huvudasvarig och för skoterlederna och FsF Nord har kontinuerlig dialog med kommunen om ledsystemets säkerhet och framkomlighet.Det är så att säga en ömsesidig dialog där vi gemensamt gör bedömningen att lederna och isöverfarterna är säkra och framkomliga och ger en singnal om att ledsystemetr är klara.En sådan singnal är när vi har markerat ut isöverfarten på vassaraträsket.

Samt att det blir tvärt om när vi stänger lederna en sådan singnal är när vi har tagit bort markeringarna på isöverfarterna på vassaraträsk då är ledsystemet stängt

Alt tar sin tid

sen får ni inte glömma att allt som görs på klubben är IDEELLT ARBETE

Fritids & Skoterföreningen Nord

 

Just för tilfället så hyr vi inte ut klubblkokalen.

Gilla

Nu kan ni swisa in medlems avgiten til föreningen

på swish Nr 123 156 76 35 

Sen på raden medelande skriver ni in Namn & Adress eller om ni har redan ett Medlems Nr

Sen får man komma ihåg att man betalar för kalenderår medlems avgiftenSnöskoterrådet

I Gällivare kommun är skoteråkning en stor och viktig fritidsaktivitet. Den sker i områden som samtidigt är renbetesland och vid vissa tillfällen kan det uppstå störningar för renskötseln på grund av skotertrafik.

 

För att sprida kunskap och förståelse för rennäringens villkor och hur man kan bete sig som skoterförare för att minimera störningar kommer Gällivare kommun och dess samebyar samt Polisen och skoterföreningar att genomföra en informationsinsats under kommande vinter.

 

http://www.snoskoterradet.se/download/NSR_ren.pdf

 

 

Besöksadress

Sandviksvägen 11

Postadress

Box 291

982 22 Gällivare

Nytt Tele Nr

070-68 16 310

072-57 37 763 Ordf

 

Vällkommen Åter

Fritids & Skoterföreningen Nord