Bli medlem i Fritids- och

 Skoterföreningen Nord

 

Nytt är att det finns ett familje kort att lösa detta gäller för samtliga i familjen som är skrivna på samma adress och att ni måste ange namn och födelsedata på samtliga när ni meilar till oss på E-post fsfnord@telia.com

Stödmedlem 150:-/år

 Familje 250:-/år

 

Bankgirot.

 455-2741 (Märk med Medlemsavgift)