Klubbhuset

 


Kontaktuppgifter:
Besöksadress
Sandviksvägen 11
Postadress
Box 291
982 22 Gällivare
070-68 16 310   Klubblokalen

Ordförande: Knut Johansson

073-024 40 31

Sekreteraren: Sven-Åke Matiasson

kan nås på

E-mail    fsfnord@telia.com 

 

 

 

UTAN BIDRAG, INGA LEDER

Swishnummer: 123 156 76 35
På meddelanderaden skriver du namn och adress eller medlemsnr.
Medlemsavgift: 150 kr medlem/kalenderår eller 250 kr familj/kalenderår

 SM Final i Backe 2019-04-28

Välkommen åter

Fsf Nord