Efter årmötet så ser styrelsen på följande för 2019 - 2020

 

Ordförande: Knut Johansson 

Viceordförande: Ann-Sofi Nordvall

Kassör: Per-Arne Enryd

Sekreterare: Sven-Åke Matiasson

Ledamot: Jonas Hagström

Ledamot: Margaretha Jussi

Ledamot: Rickard Andersson Pirti

Suppleant: Bo Enryd

Suppleant: Jörgen Uvemo 

Suppleant: Max Enberg

 

 

 Revisorer: Benny Karlbrg , Tommy Westin