Efter årmötet så ser styrelsen på följande för 2017-2019 

 

Ordförande: Max Enberg

Viceordförande: 

Kassör: Per-Arne Enryd

Sekreterare: 

Ledamot: Jonas Hagström

Ledamot: Margaretha Jussi

Ledamot: Peter Reinfors

Suppleant: Jörgen Uvemo 

Suppleant: Mattias Karlsson

 

 

 Revisorer

Conny Henricsson 

Lars Jussi Revisor