Efter årmötet så ser styrelsen på följande för 2020-2021

 

Ordförande: 

Viceordförande: Peter Reinfors

Kassör: Lars Hagström

Sekreterare: Jonas Hagström

Ledamot: Johan Matiasson

Ledamot: Rasmus Forsmark

Ledamot: Rickard Andersson Pirti

Suppleant: Ann-sofi Nordvall

Suppleant: Jonna Tervahauta

 

 

 

 Revisorer: Benny Karlbrg , Tommy Westin