Efter årmötet så ser styrelsen på följande för 2022-2023

 

Ordförande: Peter Reinfors

Viceordförande: Jonas Hagström

Kassör: Rasmus Forsmark

Sekreterare: Minette Zedig

Ledamot: Johan Matiasson

Ledamot: Andreas Lindberg

Suppleant: Lars Hagsröm

Suppleant: Robert Lundberg

För att kontakta oss är det enklast via mail: fsfnord@telia.com

 

 

 Revisorer: Benny Karlbrg , Tommy Westin